powiat bydgoski

powiat bydgoski


gminy miejskie

miasto Koronowomiasto Solec Kujawski

 


gminy wiejskie
Slajd28gmina Dąbrowa Chełmińskagmina Dobrczgmina Osielsko

do projektu nie przystąpiła gmina Sicienko
zrezygnowała gmina Nowa Wieś Wielka