Partnerzy projektu

Partnerzy projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

miasta na prawach powiatu – powiaty grodzkie

miasto Bydgoszcz miasto Grudziądz miasto Toruń

miasto Włocławek


powiaty ziemskie

powiat aleksandrowski powiat brodnickipowiat bydgoskipowiat chełmińskipowiat golubsko-dobrzyńskipowiat grudziądzkipowiat inowrocławski
powiat mogileński
powiat lipnowskipowiat nakielskipowiat radziejowskipowiat rypińskipowiat sępoleńskipowiat świeckipowiat toruńskipowiat tucholskipowiat wąbrzeskipowiat włocławskipowiat żniński


 

 

Urząd MarszałkowskiRDOŚ BydgoszczSKO Toruń

 

 


 

W projekcie uczestniczą 152 Jednostki Samorządu Terytorialnego z całego województwa kujawsko-pomorskiego oraz RDOŚ Bydgoszcz i SKO Toruń.