Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Cyfryzacji

Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń


Biuro projektów rozwoju administracji elektronicznej

Sławomir Kozłowski
Dyrektor Departamentu Cyfryzacji
56 62 18 792
s.kozlowski@kujawsko-pomorskie.pl

Krystian Janicki
56 62 18 509
k.janicki@kujawsko-pomorskie.pl

Karol Kwiatkowski
56 62 18 522
k.kwiatkowski@kujawsko-pomorskie.pl

Marek Ryłow
56 62 18 261
m.rylow@kujawsko-pomorskie.pl

Biuro ds. promocji

Agnieszka Kwiatkowska
56 62 15 885
agnieszkakwiatkowska@kujawsko-pomorskie.pl