Dokumenty

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do inwestycji telekomunikacyjnych

W związku z przygotowaniami do realizacji projektów finansowanych z programu POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) związanych z budową  sieci dostępowych oraz łączy przez operatorów telekomunikacyjnych startujących w konkursach, we współpracy z samorządami terytorialnymi przygotowaliśmy informacje dotyczące przyjętych przez samorządy terytorialne stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do inwestycji telekomunikacyjnych realizowanych w drogach powiatowych i gminnych. Informacje te mogą być przydatne podmiotom podejmującym decyzje o realizacji inwestycji telekomunikacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim.  Dane, które udało nam się zebrać służyć mogą pomocą  przy planowaniu inwestycji, które w efekcie pozwolą na osiągniecie lepszego wskaźnika pokrycia województwa sieciami szerokopasmowymi. Pobierz (ilość pobrań: 194)
 

Deklaracja o wstepnym uczestnictwie w projektach “Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

ODT w formacie “Open Document”

DOC w formacie “MS Word 97-2003”

DOCX w formacie “MS Word 2007-2013”

 

Oświadczenie o rezygnacji jednostki z udziału w projektach: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

ODT w formacie “Open Document”

DOC w formacie “MS Word 97-2003”

DOCX w formacie “MS Word 2007-2013”