Prezentacje

21 maja 2019

Pobierz Omówienie bieżących oraz planowanych działań w zakresie realizacji projektu “Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – Sławomir Kozłowski, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pobierz Omówienie bieżących oraz planowanych działań w zakresie realizacji projektu “Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – Emilia Osiecka, Kierownik Biura Projektów Rozwoju Administracji Elektronicznej, Departament Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pobierz Omówienie zagadnień dot. rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Małgorzata Kaczmarek, Biuro rozliczeń finansowych projektów, Departament Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pobierz dodatkowe pliki do prezentacji Pani Małgorzaty Kaczmarek

Pobierz Stan realizacji prac nad II etapem rozbudowy Geoportalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Paweł Szmajda, Product Manager, Comarch ERGO

Pobierz Cyfryzacja JST w województwie Kujawsko-Pomorskim – Tomasz Pasikowski, Prezes Zarządu KPCKC Sp. z o.o.

Pobierz WiFi4EU – Henryk Dąbrowski – Dyrektor ds. sprzedaży, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.

Pobierz Stan realizacji modułu powiatowego Projektu “Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – Zbigniew Jaszczuk, Przewodniczący ZPWK-P, Starosta Żniński

Pobierz Dostawa zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej ortofotomapy o wielkości piksela nie większej niż 7 cm dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego – Witold Kuźnicki, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, MGGP Aero

Pobierz Regionalny System Teleopieki – wsparcie lokalnych usług opiekuńczych – Adam Szponka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

17/18 stycznia 2018

Pobierz Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Spotkanie Inauguracyjne 17 i 18.01.2018

10 marca 2016r.

Pobierz Kujawsko-Pomorski System Informacji Przestrzennej.

Pobierz e-Administracja

30 sierpnia 2012 – Przysiek

Pobierz Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

Pobierz Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – moduł e-Administracja

Pobierz Kujawsko-Pomorski System Nowoczesnej Edukacji

Pobierz Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pobierz Nowoczesne zarządzanie przestrzenią w województwie Kujawsko-Pomorskim

Pobierz Wojewódzki Program “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”

Pobierz Kujawsko-Pomorski Program Społeczeństwa Informacyjnego. Zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie w zakresie administrowania wdrożonymi produktami i usługami.

27 czerwca 2011 – Przysiek

Pobierz Założenia kampanii promocyjnej projektu

Pobierz Planowanie działania i produkty projektu

18 luty 2010

Pobierz Omówienie elementów projektu

Pobierz Podsumowanie IKiP

Pobierz Rola projektu kluczowego Infostrada Kujaw i Pomorza jako elementu szerszego planu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie Kujawsko-Pomorskim

Ciechocinek, 3 września 2009

Pobierz Korzyści wynikające z funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w jednostce samorządu terytorialnego

Pobierz Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 “Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”

Pobierz Światłowodowa sieć dystrybucyjna województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pobierz Rozwój usług i aplikacji informacyjnych dla ludności na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Pobierz Metodyka opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej