Prezentacje

17/18 stycznia 2018

Pobierz Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Spotkanie Inauguracyjne 17 i 18.01.2018

 

10 marca 2016r.

Pobierz Kujawsko-Pomorski System Informacji Przestrzennej.

Pobierz e-Administracja

 

30 sierpnia 2012 – Przysiek

Pobierz Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

Pobierz Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – moduł e-Administracja

Pobierz Kujawsko-Pomorski System Nowoczesnej Edukacji

Pobierz Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pobierz Nowoczesne zarządzanie przestrzenią w województwie Kujawsko-Pomorskim

Pobierz Wojewódzki Program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”

Pobierz Kujawsko-Pomorski Program Społeczeństwa Informacyjnego. Zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie w zakresie administrowania wdrożonymi produktami i usługami.

 

27 czerwca 2011 – Przysiek

Pobierz Założenia kampanii promocyjnej projektu

Pobierz Planowanie działania i produkty projektu

 

18 luty 2010

Pobierz Omówienie elementów projektu

Pobierz Podsumowanie IKiP

Pobierz Rola projektu kluczowego Infostrada Kujaw i Pomorza jako elementu szerszego planu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie Kujawsko-Pomorskim

 

Ciechocinek, 3 września 2009

Pobierz Korzyści wynikające z funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w jednostce samorządu terytorialnego

Pobierz Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”

Pobierz Światłowodowa sieć dystrybucyjna województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pobierz Rozwój usług i aplikacji informacyjnych dla ludności na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Pobierz Metodyka opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej