SIP

Trwa ocena formalna oferty złożonej w postepowaniu przetargowym “Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami”. Ofertę złożyło konsorcjum trzech firm: z Warszawy, ze Szczecina i z Torunia. Dokonano już oceny próbki systemu, dołaczonej do złożonej oferty. Próbka jest zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Read More SIP
October 30, 2013

SIP

Wczoraj, 10 października 2013 r. zakończono przyjmowanie ofert. Wpłynęła 1 oferta. Trwa jej ocena.

Read More SIP
October 11, 2013

Termin

Jutro mija termin składania ofert w przetargu na “Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami”. Oferty można składać tylko do jutra, t.j. 10 października 2013 r., do godziny 9.00.

Read More Termin
October 9, 2013