Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Polecam artykuł na portalu geoforum.pl pt. “Ile pochłonie cyfryzacja planów zagospodarowania?”, gdzie zamieszczony został list z ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do Głównego Geodety Kraju, dotyczący oszacowania kosztów przekształcenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść listu umieściłem również w plikach do pobrania. Oto treść artykułu: |2013-03-14| GIS, Mapy, Instytucje Ile pochłonie cyfryzacja planów zagospodarowania? Na prośbę Głównego Urzędu […]

Read More Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
March 15, 2013

Wydłużenie okresu realizacji projektu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uchwałą nr 9/243/13 z dnia 27 lutego 2013 r., wydłużył okres realizacji projektu “Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” do 30 czerwca 2015 r.

Read More Wydłużenie okresu realizacji projektu
March 8, 2013