Zakończenie pierwszego etapu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”

Miło nam jest poinformować Państwa, iż w dniu 21 października 2010 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek – Michał Korolko podpisali umowę z Konsorcjum: Przedsiębiorstwem Informatyki ZETO Bydgoszcz Spółka Akcyjna i UNIZETO Technologies Spółka Akcyjna, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Waldemara Kępskiego, na dostawę serwerów i szaf serwerowych wraz z instalacją dla […]

Read More Zakończenie pierwszego etapu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”
October 25, 2010

Informacja o wyborze oferty na dostawę serwerów i szaf serwerowych wraz z instalacją we wskazanych miejscach.

W dniu 7 października 2010 roku, dokonano wyboru oferty spełniającej wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na dostawę serwerów i szaf serwerowych wraz z instalacją we skazanych miejscach dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2013. Firmą, […]

Read More Informacja o wyborze oferty na dostawę serwerów i szaf serwerowych wraz z instalacją we wskazanych miejscach.
October 11, 2010