Pozytywna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza

Zgodnie z obowiązującymi procedurami przyjętymi w instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza” został już oceniony pod względem formalnym i merytorycznym w wynikiem pozytywnym, w związku z czym należy uznać, iż spełnia on kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P i może być zrealizowany. Została również podjęta uchwała nr 42/656/10 Zarządu […]

Read More Pozytywna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza
June 10, 2010