Konferencja „Rozwój usług i aplikacji informacyjnych dla ludności…”

W dniu 3 września 2009 r. w Hotelu Amazonka w Ciechocinku odbyła się konferencja pt. „Rozwój usług i aplikacji informacyjnych dla ludności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Uczestnikami konferencji byli głównie przedstawiciele samorządów województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie miało na celu przybliżyć uczestnikom konferencji zamierzenia województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące rozwoju usług i aplikacji informacyjnych dla obywateli naszego regionu, jak również zapoznać z aktualnym stanem przygotowań do realizacji projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Spotkaniu towarzyszyły prezentacje ciekawych projektów i rozwiązań technologicznych takich jak:
Akademia INSPIRE – projekt skierowany do pracowników zajmujących się planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska w gminie,
prezentacja firmy Archipelag.NET dotycząca Geograficznych Systemów Informacyjnych dla potrzeb Centrów Zarządzania Kryzysowego, Geodezji, Ochrony Środowiska, Promocji Regionu,
prezentacja firmy OPTIGUARD dotycząca samoobsługowych terminali informacyjnych.

Agenda spotkania Pobierz

Prezentacje do pobrania

Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Omówienie zasad przygotowania projektów konkursowych w ramach działań 4.1, 4.2 – Maciej Kanabaj, Departament Polityki Regionalnej Pobierz

Założenia projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – Ryszard Rumiński, Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego Pobierz

Korzyści wynikające z funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w jednostce samorządowej – Krzysztof Głuszek, Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Pobierz

Metodyka opracowywania studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2013 – Bartosz Piasecki, Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o. icon Pobierz

Prezentacja zamierzeń województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie rozbudowy światłowodowej infrastruktury szerokopasmowej – prof. Antoni Zabłudowski, KPSI Sp. z o.o. Pobierz

* * *

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji – 03.09.2009 – Konferencja w Ciechocinku

Wrzesień 7, 2009