Proces podpisywania porozumień zakończony

Zakończyliśmy proces podpisywania porozumień w sprawie współpracy przy realizacji projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Z zadowoleniem możemy poinformować, że do projektu przystąpiło aż 155 z wszystkich 163 JST naszego województwa, co stanowi ponad 95% wszystkich samorządów. Tylko osiem przedstawionych poniżej samorządów nie włączyło się do projektu. Jednostki które nie podpisały porozumienia: Urząd Gminy w […]

Read More Proces podpisywania porozumień zakończony
July 23, 2009

Kończy się procedura podpisywania porozumień

Z dniem 15 lipca br. kończy się procedura podpisywania z jednostkami samorządu terytorialnego porozumień dotyczących współdziałania przy realizacji projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Do chwili obecnej z wszystkich 163 zaproszonych do udziału w projekcie samorządów naszego województwa umowy podpisały aż 143 jednostki. Pozostałe JST nie odpowiedziały na nasze pisma, a tylko Urząd Gminy w […]

Read More Kończy się procedura podpisywania porozumień
July 14, 2009

Studium wykonalności

Znane są już wyniki wyboru oferty w ramach ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2013. Firmą, która spełniła warunki udziału w postępowaniu i jednocześnie zaproponowała w swojejofercie cenę […]

Read More Studium wykonalności
July 10, 2009